Listopadowe opowiadanie legendy o Świętym Marcinie na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń przedszkolnych w PP 15.

Jest to wyjątkowy dzień, kiedy to pani dyrektor placówki – Edyta Kowalska zaprasza dzieci z poszczególnych grup wraz z wychowawcami do Kącika Ludowego wyeksponowanego na dolnym holu przedszkola i opowiada historię dzielnego rycerza Marcina, który użyczył swojego płaszcza biednemu człowiekowi. W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki dowiedziały się także, dlaczego w listopadzie przyrządza się potrawy z gęsi, skąd się wywodzi tradycja wypiekania rogali oraz dlaczego w tym czasie zapala się lampiony. Ponadto w ramach realizacji w przedszkolu projektu po hasłem "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA", został odczytany wierszyk Kamili Bednarek pt.: "Gąski" oraz bajeczka Hanny Niewiadomskiej pt.: "Rogal i bułka". Zajęcia zostały także wzbogacone o działanie plastyczne – na sztalugach dostępne były rysunki rogali, a zadaniem każdego dziecka było przyozdobienie go według własnego pomysłu.

Zajęcia, których bohaterem był Święty Marcin miały na celu zaznajomienie dzieci z legendą, z wartościami, takimi jak: dobro, skromność oraz potrzeba dzielenia się z potrzebującymi.  Z kolei rozmowa z dziećmi na temat potraw z gęsi oraz przygotowywania lampionów adwentowych pozwoliła zwrócić ich uwagę na następstwo pór roku oraz określony czas w roku kalendarzowym i liturgicznym. Zwieńczeniem zajęć była degustacja słodkich i pachnących rogalików.