Informujemy osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w PP 15, że w dniach 16-25.11.2020 r. można składać wniosek o pomoc rzeczową lub pieniężną z ZFŚS. W związku z tym należy wypełnić wniosek wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych dla komisji socjalnej.

Druki dostępne są na stronie internetowej PP 15 (Regulamin ZFŚS) lub na miejscu w przedszkolu. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub zostawić w specjalnie wyznaczonej urnie w przedsionku placówki.

Ze względu na pandemię prosimy o przestrzeganie dystansu, dezynfekcji i zakładanie maseczek.

Prosimy kontaktować się osobiście lub telefonicznie w wyżej wymienionej sprawie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00.

Dyrektor PP 15 Edyta Kowalska