W dniach: 16 - 31.07.2020 r. dzieci z ostrowieckich przedszkoli publicznych uczęszczały do Przedszkola nr 15 na Ogrodach, podczas gdy ich Rodzice musieli pracować (dyżur wakacyjny). W tym czasie placówka dostosowała wymagania sanitarne i funkcjonowała zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS.

Odwiedzające nas dzieci miały możliwość uczestniczenia w projekcie edukacyjnym pod hasłem "KOLOROWE LATO". Jego celem było rozwijanie u dzieci umiejętności posługiwania się różnymi materiałami, przyborami i narzędziami. Ponadto milusińscy wzbogacali doświadczenia językowe, lierackie, plastyczno – konstrukcyjne, matematyczne, społeczno – przyrodnicze, ruchowe i teatralne.

Przedszkolaki w kreatywnych zabawach integrowały się i uczyły się prawidłowych wzajemnych relacji społecznych, były to między innymi: zabawy z chustą animacyjną, malowanie na folii sterczowej, wycinanie i składanie papieru według wzoru – origami, zabawy w teatrzyk kukiełkowy, twórcze pląsy i śpiewy oraz elementy kodowania na dywanie.

W czasie dyżuru nauczycielki zapewniały dzieciom bezpieczny pobyt, zabawy i wypoczynek na świeżym powietrzu. Wychowawczynie przeprowadziły zajęcia o tematyce „BEZPIECZNE LATO”, w czasie których przypominały dzieciom najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku w górach, nad morzem, nad jeziorami, w mieście i na wsi.

Zwieńczeniem wakacyjnego pobytu MILUSIŃSKICH w PIĘTNASTCE były baloniki, soczki oraz pamiątkowe naklejeczki, które dzieci zabrały ze sobą w ostatnim dniu dyżuru.

Serdecznie pozdrawiamy Dzieci z ostrowieckich przedszkoli publicznych oraz życzymy im radosnego spędzania wakacji.