Lista kandydatów przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Rodzice Dzieci, które zostały zakwalifikowane do PP 15 w roku szkolnym 2020/2021. W dniach 10-17.04.2020 r. należy wypełnić formularz "oświadczenie woli", który dostępny jest do pobrania ze strony internetowej PP 15.
Można go wysłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Istnieje też możliwość wypełnienia takiego druku w wersji papierowej przygotowanej w segregatorze, umieszczonym w przedsionku placówki, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

 

Szanowni Państwo!

Przedszkole rekrutuje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor wraz z Komisją Rekrutacyjną na podstawie wypełnionych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Podstawę zapisu dziecka do przedszkola stanowi wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można pobrać w placówce lub ze strony internetowej przedszkola. Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii placówki.

Rekrutacja trwa od 02.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego trwa od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

W ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsca przyjmuje się dzieci z listy rezerwowej.

Listę dzieci przyjętych do przedszkola w danym roku szkolnym, podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dnia 21.04.2020 r.

 

Zapewniamy:

 • całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6:00 – 16:00,
 • 5-godzinny pobyt dziecka w ramach podstawy programowej,
 • wykwalifikowaną, aktywną i kreatywną kadrę pedagogiczną,
 • stosowanie metod aktywnych i twórczych w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
 • funkcjonalny i zadbany ogród przedszkolny,
 • funkcjonalne sale wyposażone w gry, klocki, układanki, zabawki, kąciki tematyczne, zaspakajające zainteresowania dzieci: informatyczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, konstrukcyjne, ruchowe,
 • specjalne potrzeby żywieniowe dzieci zgodne z zaleceniami lekarz.

 

Oferujemy Państwa Dzieciom dodatkowe zajęcia rozwijające ich zainteresowania:

 1. Mały odkrywca - czwartek 10:45 – 11:15, Marzena Dąbrowska
 2. Arteterapia - czwartek 10:15 – 10:45, Beata Jaworska
 3. Zespół wokalno-muzyczny WESOŁE NUTKI - czwartek 11:15 – 11:45, Jolanta Goliat
 4. Kodowanie na dywanie - czwartek 11:45 – 12:15, Katarzyna Chełminiak
 5. Zajęcia artystyczno–teatralne - czwartek 12:45 – 12:45, Anna Jakubczyk
 6. Zajęcia z języka włoskiego - czwartek 13:00 – 13:30, Kalina Łabuz–Bębas

 

Zajęcia bezpłatne wspierające rozwój dziecka:

 • Ćwiczenia logopedyczne - prowadzi specjalista logopeda.
 • Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - pani Joanna Guzik - czwartek 10:45 - 11:15, piątek 11:00 - 11:30; pani Anna Jakubczyk - poniedziałek 9:30 - 10:00, środa 11:00 - 11:30.
 • Język angielski - prowadzi nauczyciel lektor.

 

W celu ułatwienia dziecku dobrego startu w przedszkolu organizujemy:

 1. Dni otwarte mają na celu zapoznanie rodziców z organizacją i rytmem pracy w przedszkolu, pozwalają na swobodną wymianę informacji między rodzicami, dyrektorem, nauczycielami.
 2. Dni adaptacyjne organizowane będą w ostatnim tygodniu sierpnia dla dzieci 3–letnich, które pierwszy raz przychodzą do przedszkola. W tym czasie dzieci wraz z rodzicami mogą poznać: sale dydaktyczne, nauczycielki, koleżanki i kolegów, personel przedszkola.

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację zajęć religii. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie (od godz. 8.00 do godz.13.00).

Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1 zł (słownie jeden złoty 00/100) na każde dziecko.

 • Uchwała Nr LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 VI 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 • Zarządzenie Nr IV/445/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 VIII 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Opłata kosztów wyżywienia - aktualnie dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł (np. 20 dni żywieniowych w miesiącu x 7,00 = 140 zł).

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego nr 15 im. J.Porazińskiej os. Ogrody 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok szkolny 2020/2021

 

Deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu

 

Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola Publicznego nr 15 im. J.Porazińskiej

 

Oświadczenie o wielodzietności lub samotnym wychowaniu

 

Pismo Prezydenta Miasta w sprawie naboru do klas I PSP

 

Nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2016/2017

 

Uchwała Nr LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 VI 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zarządzenie Nr IV/445/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 VIII 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

 

Regulamin rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2014/2015

 

Uchwała Nr X/37/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 II 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

 

.