Nasze przedszkole jest jak piękny ogród

Aby ogród był naprawdę piękny, powinien:

Aby przedszkole było jak piękny ogród, powinno:

• wielobarwny i urozmaicony, z wieloma różnymi roślinami,

• dawać wiele możliwości rozwoju różnym dzieciom,

• być dobrze zaplanowany, ale z fantazją, a momentami nieokiełznany,

• praca w nim powinna być zaplanowana, ale przewidująca również twórczy nieład,

• mieć dobre podłoże (dobrą, urodzajną ziemię),

• mieć dobrą bazę materialną – pomieszczenia, sanitariaty, żywienie,

• mieć dobrych ogrodników, którzy wiedzą jak dbać o rośliny oraz są pracowici, troskliwi i twórczy,

• mieć troskliwych, pracowitych i twórczych pracowników,

• ogrodnik musi mieć nowoczesne narzędzia,

• mieć dobre wyposażenie w sprzęt i pomoce,

• mieć bogatego właściciela, któremu zależy na pięknym ogrodzie i jest z niego dumny,

• mieć hojny organ prowadzący,

• mieć dużo ciepła, wilgoci i światła,

• pracować w atmosferze ciepła, sympatii i akceptacji,

• być chroniony przed zniszczeniem i szkodnikami,

• dawać poczucie bezpieczeństwa dzieciom,

• mieć dużo przestrzeni.

• być duże i dawać poczucie wolności wszystkim, którzy w nim są.

 

Nauczyciel pracujący w naszym przedszkolu powinien:

 • mieć czas na spokojną obserwacje dziecka, stawianie pytań o jego potrzeby, charakter indywidualnego stylu pracy, jego obawy,
 • zauważać to, co dla dziecka ważne – jego emocje, niepokoje,
 • rozumieć jego potrzeby i trudności,
 • radzić sobie z nowymi problemami, współdziałać w grupą,
 • pracować w zespole,
 • uwzględniać opinię środowiska,
 • planować strategicznie,
 • mierzyć jakość swojej pracy,
 • stosować aktywne metody pracy,
 • dobrze się komunikować,
 • być otwartym na zmiany,
 • dbać o swój rozwój zawodowy,
 • być kreatywnym,
 • umieć dokonywać selekcji informacji.


Absolwent opuszczający progi przedszkola:

 • jest gotowy do podjęcia nauki w szkole,
 • dojrzały emocjonalnie i społecznie,
 • umie godzić się z porażkami i spokojnie przyjmować niepowodzenia,
 • potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe,
 • umie dostrzegać w innych pozytywne cechy,
 • zna swoje możliwości,
 • bez lęku podejmuje się trudnych i nowych zadań,
 • umie nazywać przeżywane przez siebie uczucia i okazywać je w sposób właściwy,
 • ma poczucie własnej wartości, sytuacje stresowe nie hamują jego aktywności.


Jak pracujemy:

 • Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i harmonijny rozwój wszystkim swoim wychowankom w ciepłej, spokojnej atmosferze.
 • Dzieci traktujemy indywidualnie i podmiotowo, a one dobrze się u nas czują – są pogodne, radosne, chcą przebywać w przedszkolu jak najdłużej.
 • Rozwijamy aktywność twórczą dzieci i ich wyobraźnię, zapewniamy kontakt ze sztuką.
 • Nasza placówka dzięki dbałości wszystkich pracowników jest funkcjonalna, bezpieczna i estetyczna.
 • Respektujemy podstawowe potrzeby dzieci.
 • Zapewniamy dobrą bazę lokalową i dydaktyczną.
 • Stoimy na straży praw dziecka.
 • Dajemy dzieciom możliwość udziału w ciekawych zajęciach prowadzonych nowymi, twórczymi i aktywnymi metodami pracy, współdziałania w grupie rówieśników, rozwijania sowich uzdolnień i zainteresowań, wyrównywania deficytów, zabawy o każdej porze dnia, sprawiedliwego i życzliwego traktowania, wyrażania swoich uczuć.
 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, którzy dążą do rozbudzenia ciekawości i zainteresowań poznawczych.
 • Dzieci traktujemy jako zespół niezwykle zróżnicowany pod względem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym – wyraża się to w dostosowaniu treści do możliwości dzieci.
 • Stwarzamy wychowankom odpowiednie warunki rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego.
 • Dzieci z „problemami” kierujemy do poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych. W przedszko9lu zapewniamy im pomoc w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Podnosimy jakość naszej pracy, aby sprostać oczekiwaniom środowiska.
 • Naszych pracowników cechuje takt i kultura osobista w stosunku do dzieci i rodziców.
 • Dbamy o wizerunek przedszkola.
 • Systematycznie zbieramy informacje i opinie dotyczące różnych aspektów działania przedszkola. Dzięki nim poznajemy swoje mocne i słabe strony.